Tính năng mới của Windows 11 để cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát tốt hơn đối với các quy trình và tệp

File Explorer rất mạnh mẽ và nó cũng  nhận được hỗ trợ cho các tab vào cuối năm nay thông qua bản cập nhật thứ hai của Windows 11 22H2 , tuy nhiên nó còn xa so với hoàn hảo và hay xảy ra lỗi,  đặc biệt là khi bạn cố gắng xóa các tệp đang được sử dụng bởi một chương trình khác.
Tính năng của File Explorer ngăn người dùng xóa tệp hoặc thư mục dường như đang được sử dụng ở nơi khác trên Windows.  Đó là một điều tốt vì nó vô tình xóa một tệp hoặc thư mục đang sử dụng có thể làm hỏng ứng dụng cụ thể đó.
Tính năng này được gọi là ‘File Locksmith’ và nó cho bạn biết lý do tại sao bạn không thể xóa tệp và nơi tệp đang được sử dụng.

Microsoft đang thêm một tùy chọn mới vào menu ngữ cảnh cổ điển cho phép bạn nhanh chóng xác định các ứng dụng bằng cách sử dụng một tệp hoặc thư mục cụ thể.
“PR này bổ sung một PowerToy mới có thể được sử dụng để kiểm tra các quy trình nào đang mở tệp, do đó ngăn chúng bị xóa chẳng hạn. Nó thực hiện điều này bằng cách thêm một mục menu ngữ cảnh trong Windows Explorer, được kích hoạt cho tất cả các tệp và thư mục, ” mô tả tính năng cho biết .
Bạn cũng có thể kết thúc trực tiếp quá trình đang khóa tệp hoặc thư mục trực tiếp từ Chế độ xem Expander của PowerToys.
Với tính năng PowerToys LockSmith, bạn có thể dễ dàng đổi tên, di chuyển hoặc xóa tệp đang được sử dụng. Chúng tôi không biết khi nào tính năng này sẽ ra mắt, nhưng Microsoft có thể bắt đầu thử nghiệm trong các bản beta của PowerToys trong vài tuần tới.
Hãy nhớ rằng đây không hoàn toàn là một khái niệm mới và đã có thể xác định các tệp bị khóa bằng Command Prompt hoặc các công cụ như Process Explorer.
Ví dụ: nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng đã khóa tệp hoặc thư mục, bạn có thể sử dụng Process Explorer của Microsoft. Giống như Task Manager, nó cũng có thể liệt kê tất cả các quy trình đang chạy và cho bạn biết quy trình nào đã khóa tệp của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua Tìm kiếm Process Explorer nơi bạn cần nhập tệp để xem các quá trình truy cập tệp của bạn.
Sau khi được xác định, bạn có thể kết thúc quy trình theo cách thủ công từ Task Manager hoặc Process Explorer
PowerToys đi kèm với một số tính năng khác và bạn có thể kiểm tra chúng bằng cách tải xuống chương trình từ Github.

Nguồn: windowslatest.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *