Hướng dẫn gia hạn BHYT trực tuyến cho hộ gia đình

Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình từ người thứ hai trở đi sẽ được giảm trừ mức đóng. Nếu như trước đây mức giảm trừ chỉ áp dụng khi người tham gia đóng BHYT trực tiếp cho cán bộ thu, thì theo Quyết định 1187/QĐ-BHXH ngày 24/5/2022 hiện giảm trừ mức đóng đã được áp dụng khi đóng trực tuyến.

Mới đây, BHXH Việt Nam đã hoàn thành kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư để sử dụng dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình.

Trong đó có việc kết nối với nền tảng thanh toán quốc gia (Payment Platform) để triển khai dịch vụ thanh toán với các ngân hàng, trung gian thanh toán; nâng cấp, điều chỉnh phần mềm để triển khai dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) tích hợp trên Cổng dịch vụ công (DVC) BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

Người dân đã có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến, được áp dụng giảm trừ mức đóng - Ảnh 1.
BHXH Việt Nam đã hoàn thành kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình.

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia như sau:

Thực hiện trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn sau: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn: “Đăng nhập”.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau:

Người dân đã có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến, được áp dụng giảm trừ mức đóng - Ảnh 2.
Màn hình hiển thị sau khi đăng nhập Cổng dịch vụ công thành công.

Tiếp theo, chọn mục “ĐÓNG BHXH ĐIỆN TỬ”, sau đó chọn: “Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ có giảm trừ”, màn hình hiển thị để nhập thông tin gia hạn thẻ BHYT như sau:

Người dân đã có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến, được áp dụng giảm trừ mức đóng - Ảnh 3.

Bước 4: Nhập thông tin thành viên hộ gia đình và thông tin gia hạn thẻ

– Nhập thông tin chủ hộ: Yêu cầu nhập số định danh, họ và tên, ngày tháng năm sinh và giới tính.

– Nhập thông tin các thành viên: Chỉ nhập số định danh.

Để thêm thành viên hộ gia đình, chọn: “Thêm thành viên HGĐ”, sau đó nhập số định danh của thành viên:

Người dân đã có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến, được áp dụng giảm trừ mức đóng - Ảnh 4.

– Nhập thông tin thẻ BHYT: Chọn số tháng cần gia hạn thẻ BHYT.

Người dân đã có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến, được áp dụng giảm trừ mức đóng - Ảnh 5.

Bước 5: Xác thực thông tin

Thực hiện nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chọn: “Xác nhận” để xác thực thông tin:

– Trường hợp xác thực thông tin các thành viên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú.

+ Nếu thông tin về chủ hộ không tồn tại, khi xác thực hệ thống  hoặc các thành viên không cùng địa chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ tạm trú trong CSDL quốc gia về dân cư, khi xác thực hệ thống đều có thông báo lại.

Người dân đã có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến, được áp dụng giảm trừ mức đóng - Ảnh 6.

Nếu các thông tin chủ hộ; thông tin các thành viên; các thành viên tham gia thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; thông tin về thẻ BHYT của các thành viên; các thành viên đề nghị gia hạn thẻ BHYT tham gia ở cùng một cơ quan BHXH được xác thực là đúng, màn hình hiển thị thông tin như sau:

+ Thông tin tham gia BHYT của từng thành viên: Số định danh, họ tên, số tháng gia hạn, hạn thẻ BHYT hiện tại.

+ Số tiền phải đóng để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình

Bước 6: Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH

Sau khi xác thực thông tin thành công, chọn “ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH”, sau đó chọn “Thanh toán” để chuyển sang Bước 7.

Người dân đã có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến, được áp dụng giảm trừ mức đóng - Ảnh 7.

Bước 7: Thanh toán

Sau khi chọn “Thanh toán” tại Bước 6, màn hình hiển thị danh sách Ngân hàng và Trung gian thanh toán. Người dùng có thể một trong hai hình thức thanh toán.

Người dân đã có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến, được áp dụng giảm trừ mức đóng - Ảnh 8.
Thanh toán qua ngân hàng…
Người dân đã có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến, được áp dụng giảm trừ mức đóng - Ảnh 9.
Hoặc thanh toán qua trung gian

Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể chọn: “In biên lai” để in biên lai.

Thực hiện trên Cổng DVC Quốc gia

Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn sau: https://dichvucong.gov.vn.

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn “Đăng nhập”.

Người dân đã có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến, được áp dụng giảm trừ mức đóng - Ảnh 11.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, các bước 4, bước 5, bước 6, bước 7 thực hiện như trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2022 và mức giảm trừ

Căn cứ theo Điểm e, Khoản 1, Điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT của các thành viên trong hộ gia đình được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm đóng như sau:

Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở;

Mức đóng của người thứ 2, thứ 3, thứ 4 lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

Mức đóng của người thứ 5 trở đi bằng 40% mức đóng của người thứ nhất;

Theo quy định này có thể thấy giá bảo hiểm y tế hộ gia đình từ người thứ 2 đã được giảm trừ mức đóng. Mức giảm trừ là 30%, 40%, 50%, 60% so với người thứ nhất.

Mức lương cơ sở năm 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng, do đó mức đóng cụ thể khi tham gia BHYT hộ gia đình năm 2022 sẽ là:

Người thứ nhất đóng 67.050 đồng/tháng.

Người thứ hai đóng 46.935 đồng/tháng.

Người thứ ba đóng 40.230 đồng/tháng.

Người thứ 4 đóng 33.525 đồng/tháng.

Người thứ 5 trở đi: 26.820 đồng/tháng.

Như vậy, hộ gia đình có càng nhiều thành viên tham gia BHYT mức giảm trừ sẽ càng nhiều. Mức giảm trừ này rất có lợi đối với người tham gia đặc biệt là đối với các hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn: genk.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *